ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

מתקפות סייבר המתבצעות באמצעות נוזקה פיזית שמקורה בהתנהלות לא מורשית או בהתנהגות חשודה יכולה . Video Analytics להימנע על ידי טכנולוגיית בחזית טכנולוגיית ניתוחי הוידאו המוזרם בזמן אמת ממצלמות אבטחה הפזורות באתרים רגישים וקריטיים, נמצאת חברת הישראלית, שזכתה לאחרונה visiights בפרוייקט הגנה Telefonica יחד עם חברת בספרד. החברה מספקת Navantia על נמל מערכות אנליטיות המבוססות אינטליגנציה מלאכותית אשר מסוגלת להבין את התוכן באופן דומה ככל הניתן להבנה ויזואלית אנושית. החברה מספקת פתרונות ביטחון ובטיחות, עבור ערים חכמות, ארגונים, בנקים, תשתיות קריטיות, רכזות תחבורה וניידות משותפת ואוטונומית באמצעות מינוף טכנולוגיית ראיה ממוחשבת המבוססות בינה מלאכותית, המאפשרות חיזוי וזיהוי אירועים בעלי עניין ע"י ניתוח תבניות התנהגותית. בשל הכרה בצורך העולמי להגברתהביטחון במרחביים פיזיים במניעת מתקפות פיזיות visiights מסייעת על תשתיות קריטיות ויכולה במקרים רבים למנוע התקפות פיזיות או סייבר בהינתן

visiights : הדמיה. קרדיט: 3 איור

«

שהתקפה נעשתה באמצעות חדירת גורמים עוינים למתקן תשתית קריטית. במציאות של כשלים טכניים בתשתיות קריטיות מיושנות, כאשר גובר החשש בקרב מומחי אבטחה, ההתקפות החוזרות ונשנות הן תזכורות לאיומים על שירותי אנרגיה

חיוניים כיעד אסטרטגי לפושעי סייבר או טרוריסטים. לפיכך, שותפות המו"פ , זיהתה את אותן איכויות HIVE 2040 טכנולוגיות בחברות הנ"ל ובחרה להשקיע בהן, מתוך ההכרה בהשלכות המתקפות על בטחון, ציבור וסביבה.

THE NEW COOL: 1000 WATT AC/DC POWER WITHOUT FAN

RACM1200-V THE MAINTENANCE-FREE POWER SUPPLY WITH CONTACT COOLING FOR HARSH ENVIRONMENTS ▪ 9.0” x 3.8” footprint, just 1.6“ height ▪ Operating input: 85-264VAC

▪ Operating temperature: -40° to +80°C ▪ Operation mode indicator LED ▪ Medical, industrial, and ITE safety certified ▪ 2 MOPP insulation system, suitable for BF type applications ▪ Built-in Class B EMI filter

▪ DC Output: 24-28V/50A or 48-56V/25A ▪ 1000W continuous, 1200W boost power ▪ Analog and digital control and monitoring ▪ 5VSB AUX and adjustable 5-12VDC fan output

WE POWER YOUR PRODUCTS r e c om - p owe r . c om / 1 2 0 0 - V

47 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online