ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

דקה כדי לעצור את החלקיקים הנפלטים). כיום יש אסור להשתמש בחומרים רדיו פעילים עבור לוויינים המסובבים את כדור הארץ אבל עבור חלליות ולוויינים מסביב לכוכבי לכת הרחוקים מן השמש אין ברירה אלא להשתמש בהם בגלל כמות הדלק העצומה שנדרשת. שימוש במערכות שיטת אנרגיה אחרת היא ], למערכות אלה שימוש יעיל 6[ הנעה יוניות במיוחד בדלק ובאנרגיה חשמלית. שיטה זו מאפשרת לחלליות מודרניות לנוע רחוק יותר, מהר יותר, וגם זול יותר מרוב שיטות ההנעה הזמינות כיום. שנות פיתוח מעבדתי עמלו 50 במשך כ- החוקרים לייצר את המנוע הזה, אשר הוכיח את עצמו בנוסף גם בהצלחתן המרהיבה של משימות חלל בשנים האחרונות. לאור כך, למנוע היוני ישנו כיום מקום מרכזי בליבה של תכנית החלל העתידיות. אנו משערים כי פיתוח המנוע נבע כתוצאה ממרוץ החלל שהכריזה עליו ארה"ב בתקופה זו וגרם לכל הצדדים לנסות ולשפר ולייעל את הדברים הנדרשים כדי לחקור את החלל ובכדי להצליח לשלוט בו צבאית. כיום מערכות ההנעה הקונבנציונאליות, המבוססות על ריאקציות כימיות כמעט והגיעו לגבולות היעילות שלהן. בשל כך אינן מאפשרות את השגתן של משימות רבות, חשובות יותר, ומצויות ברשימת היעדים של תכנית החלל. כיום מערכות דחף יוניות משמשות לשמירת מסלול לווייני תקשורת, ובתור מערכות הנעה עיקריות בגישושים בחלל העמוק. מערכות אלה עובדות בצורה של הדיפת יונים לצורך יצירת דחף, ובשל כך מסוגלות להעניק לרכבי חלל מהירות מקסימלית גבוהה יותר מאשר כל רקטה הזמינה כיום. מקור הכוח של המנוע הוא שימוש באנרגיה חשמלית. אשר משמשת לשתי מטרות בפעול המנוע: . יינון החומר הנהדף. 1 . האצת היונים והדיפתם לאחור, לצורך 2 יצירת כוח הדחף המניע את החללית. אטומי החומר הנהדף, מוזנים לתא היינון ). בתא נחשפים האטומים 4 (ראה איור למטח אלקטרונים הנורים ממערכת האצה חשמלית. אלקטרון הנתון באטום של החומר הנהדף, הנפגע מאלקטרון מואץ, נחלץ מהאטום שלו ומותיר יון חיובי. כדי לייעל את מיון האלקטרונים ולהגביר את יעילות היינון משתמשים במגנטים והתוצאה היא כזו:

מבנה מנוע יוני ל שינוע חלליות למרחקים גדולים :4 איור «

היה איום גרעיני שהאיום המרכזי כמובן על אדמת ארצות הברית, פרויקט זה נתקל בבעיות רבות מתחילתו ראשית, פוליטיקאים ומדענים רבים התווכחו, כי הפרויקט היה שאפתני יתר על המידה, ובעצם, בלתי ישים בתקופה הנראית לעין. בנוסף, הקושי הטכנולוגי להוצאת הפרויקט לפועל היה מסובך מידי, לפרויקט היו מספר הצעות לביצוע ולא רק לייזרים שנורו מהחלל - כולם היו מתקדמים מידי לטכנולוגית לתקופה זו. לאורך תקופה של עשר שנים ועד לביטול הפרויקט הוציאה ארצות הברית במצטבר מיליארד דולרים. סיבה נוספת 30 כ- היא סיום המלחמה הקרה פירוק ברית המועצות והסכמה על פירוק הנשק הגרעיני בהדרגה בין שתי המעצמות. שנשאלת היא: האם פרויקט שאלה חשובה מלחמת הכוכבים סייע בסיום המלחמה הקרה ובפירוק בריה"מ? ניתן לומר כי בריה"מ הביעה חששות גדולים מפרויקט מלחמת הכוכבים של ], זה לא 7 רייגן, אך עם זאת על פי המאמר [ היה גורם מכריע למשא ומתן, אלא במקום זאת התוכנית סיבכה את תהליך בקרת הנשק האמריקאית - סובייטית ובעצם בריה"מ התחילה להתמקד בפיתוח טילים מתקדמים ומערכות אנטי- לווייניות כדי להתמודד עם הגנות טילים, חלק מתוכניות אלו נשמרו עד היום .

. אלקטרוניים עתירי אנרגיה – מוחזרים 1 לתא היינון , לחזרה על התהליך. . אלקטרוניים דלי אנרגיה – נאספים 2 ונשלחים לאלקטרודת הנטרול. אלקטרודות ההאצה בנויות בצורת רשת המאפשרת לספק פוטנציאל מושך ליונים המצויים בתוך התא, כמו גם פתחים למעברם החוצה. תהליך זה, במסגרתו מואצים היונים הכבדים ונהדפים לאחור, מספק את הדחף לחללית. כתודת הנטרול מספקת אלקטרונים לזרם היונים הנהדף לאחור. יש לזכור כי התהליך החל כאשר החללית על כל מרכיביה, לרבות החומר הנהדף, בנויה מאטומים ניטרליים. תהליך היינון מפריד את האטומים ניטרליים של החומר הנהדף ליונים חיוביים ולאלקטרונים שליליים. בהיעדר כתודת הנטרול יוותרו האלקטרונים שחולצו בעת היינון בחללית, ויהפכו אותה לבעלת מטען שלילי הגדל עם הזמן. המטען השלילי ימשוך את היונים (החיובים) הנהדפים לאחור – בחזרה אל החללית – וייצר כוח הפוך לכוח הדחף. הסיבות להפסקת הפרויקט של הנשיא רייגן הוחלט על הפסקת הפרויקט 1993 בשנת בעקבות האטת מרוץ חימוש בין שתי המעצמות מה שהגביר את הרצון של צמרת המנהיגים בארצות הברית למצוא פתרון לבעיית האיום מברית המועצות.

57 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online