ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

השפעת פרויקט מלחמת הכוכבים על העידן שלנו לפי משרד האום לענייני החלל החיצון, 4,987 עוטפים את כדור הארץ 2019 נכון ל- לוויינים 2,000 לוויינים, מתוכם רק כ- פעילים. במהלך השנים ישנו זינוק ענק בשיגור לוויינים אלו משיקולים של עלות ושל יכולת טכנית. ישנה בעיה שמספר הלוויינים החדשים המשוגרים לחלל גדול משמעותית ממספר הלוויינים שנשרפים לאחר מהלך חייהם ולכן נוצרת צפיפות גבוה של לוויינים בחלל. איך כל זה קשור לפרויקט מלחמת הכוכבים? אחת ההשלכות הייתה מרוץ עולמי לשיגור כמה שיותר לוויינים לחלל למטרות שונות, לאחר שכל העולם צפה בארצות הברית שמפתחת טכנולוגיות ומקדמת את עצמה בצורה משמעותית הרבה יותר מאשר שאר המדינות, במיוחד בהקטנת גודלם של הלוויינים קוראים לזה ''מהפכת המזעור'' שזהו בעצם לוויין קטן ממדים, ש "תופס טרמפ" על שיגור של לוויין רגיל, אחד מהיתרונות הבולטים שלו הוא שזהו הליך אלף דולר והאיכות 100 זול למדי, פחות מ- והביצועים יותר טובים מלוויינים קודמים הגדולים בהרבה. כתוצאה מכך ישנם למעלה מאלף לווייני קובייה שכבר שוגרו, ועשרות אלפים שצפויים להצטרף אליהם. .)7-9 (ראה איורים הקמת חיל החלל ו התפתחות פרויקט מלחמת הכוכבים . הצבא האמריקאי מורכב מחמישה ענפים, אבל טרמפ

קונספט של הלוויין והלייזר בחלל :5 איור

«

כל 1958 בשנת NASA עם הקמתה של התוכניות סופחו לתוכנית אחת ואוחדו בכדי לעצור את אי-הסדר NASA תחת בצבא האמריקאי. החלוקה הייתה כך שחיל האוויר אחראי על ההיבטים NASA הצבאיים והשימושים הצבאיים, ו- על ההיבטים האזרחיים. במשך תקופה מסוימת זה עבד, עד לשנת בשנים אלו היה חוסר סדר מכיוון 1981 שנכנסה מחלקה חדשה בעלת משקל עצום לחיל שמטרת היסוד שלו לא קשורה הוחלט להקים את 1981 לחלל, ולכן בשנת מפקדת החלל של חיל האוויר, מפקדה זו סיפקה לצבא ארצות הברית את העליונות החלל על ידי לווייני תקשורת וניווט של .) GPS לווייני ( סיפקה את המידע הנדרש והעבירה NASA אותו למפקדה, שהורידה את כל המידע לשטח ושוב, כמו מקודם זה עבד עד לשנת

והחליט כי 2018 לדצמבר של שנת 20 ב- .]9 הוא מוסיף ענף שישי, ''חיל החלל'' [ הענף הצבאי הראשון שנוסד משנת (חיל האוויר) ומטרתו העיקרית 1947 של משלימו חיל החלל הוא כמו של שאר החילות, עליונות בחלל. הענף מוקדש לשמירה על האינטרסים של ארצות הברית בחלל. ראשית כל נבין מאיפה כל זה הגיע, כשנכנסו לדקות הראשונות של עידן החלל הוקמה, כל דבר שקשור NASA לפני ש לחלל היה עניין צבאי. יכולות שיגור לחלל היה ההמשך הטכנולוגי של טילים בליסטיים ומטוסי קרב, במאה , לכל ענף, אוויר, ים 50 שעברה בשנות ה- ויבשה היו תכניות חלל עצמאיות דבר שעורר אי-סדר ובזבוז כסף ויכולות. הענפים בעצם התחרו בינם לבין עצמם בנוסף לתחרות עם שאר המעצמות בעולם ובעיקר ברית המועצות.

הגידול בשיגור לוויינים זעירים בצורת קובייה לחלל (מס :7 איור « )2019 הלוויינים הכולל - ב

בחלל לכל מדינה 2019 מספר הלוויינים בשנת :6 איור

«

New-Tech Magazine l 58

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online