ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

בה ראש מפקדת החלל של חיל 2001 האוויר הציע להקים חיל, ענף שכל כולו יוקדש לחלל. הייתה כלכלית, היקף כלכלת אחת הסיבות 383 החלל של ארה"ב היא בסביבות ה- מיליארד דולר בשנה. אם תהיה פגיעה באינטרסים של ארה"ב בחלל זה יהווה פגיעה משמעותית בכלכלה האמריקאית. לבדה יש לווייני מחקר בשווי NASA ל- מאות מיליארדי דולרים, ולכן לא יתכן שמאות מיליארדי דולרים מכספי משלם המיסים האמריקאי יקיפו את כדור הארץ ללא שום הגנה. הייתה יכולות של מעצמות סיבה נוספת 2007 אחרות לדוגמה כמו סין, שבשנת ביצעה ניסוי של טיל אנטי-לווייני שיירט והשמיד בהצלחה לוויין מזג אוויר סיני, ובארצות הברית הסתכלו על תוצאות הניסוי בדאגה, כי ידעו שבאותה מידה לוויין מזג האוויר הסיני יכול להיות לוויין תקשורת אמריקאי. בנוסף, לסינים, לרוסים, להודים וליפנים יש את היכולת לפגוע בלוויינים והאמריקאים כיום יכולים להפיל לוויינים על ידי שיגור טילים מלב הים, ניסוי שעבר .2008 בהצלחה בשנת כיום ארה"ב מחזיקה בעליונות בחלל אך לא בפער מספק, בעתיד הקרוב נוכל לראות יכולות דומות אצל מדינות עוינות ולא יציבות כמו צפון קוריאה ואיראן. ואם תפתח מלחמה כוללת מעצמת חלל כמו סין או רוסיה יוכלו לשבש באופן פשוט יחסית את העליונות של האמריקאים בחלל ולפגוע להם באינטרסים בחלל בהיקף של מיליארדי דולרים, נצטט את הנשיא טרמפ שאמר פעם ''החלל הוא כבר זירת 2018 מלחמה''. לכן הקים הנשיא בשנת אנשי 15000 חיל חלל עצמאי שיכלול כ .]14 שנים [ 5 ל $5 B צוות עם תקציב של כ תכנית החלל של הנשיא טרמפ בהיבט אזרחי/כלכלי על צו 2020 הנשיא טרמפ חתם בשנת המאפשר לארצות הברית לכרות משאבים מהירח, הצו בעצם מבסס את החוק לגבי לבנות בסיס על הירח עד NASA הרצון של .]11[ 2028 שנת ארצות הברית מתכננת להציב בסיס קבע עשתה מיפוי NASA על אדמת הירח, גאולוגי של הירח וחילקה אותו על פי צבעים המסמלים משאבים שונים. במסגרת הצו

תיאור של לוויין קובייה :8 איור

«

תיאור של צפיפות הלוויינים בחלל :9 איור

«

בעצם נכנס כל ההיבט החברתי\ כלכלי שמכיר רשמית בזכויות של אנשים פרטיים לטעון לבעלות על מחצבים בחלל, לדוגמא כריית מחצבים באסטרואידים ,על הירח ועל מאדים. הצו החדש בעצם מביא פירוש חדש של אמנת החלל החיצון שעליה .) 1967 מדינות ( 100 חתומות מעל קראה לתוכנית הזו, תכנית NASA – אשר כוללת הקמת בסיס ARTHEMIS קבע בקוטב הדרומי של הירח, ישנם מספר קשיים הנובעים מעצם חתימת הצו באמנת החלל החיצון מחד הנשיאותי הזה, עליה ארה''ב חתמה - מצוין כי אסור לקחת בעלות פרטית על גופים שמימיים, ובעצם האמנה האוסרת מפורשות על טענות לריבונות מדינית. וזו הסיבה מדוע ארה''ב לא יכולה לטעון שהירח שייך לה למרות

כי אסטרונאוטים אמריקנים הגיעו אליו ראשונים. האמנה מאוד עמומה בכל אולם מאידך מה שנוגע לרכוש פרטי בחלל, במצב הקיים כיום כל מה שמחוץ לכדור הארץ היא כמו מים בינלאומיים, ספינות החלל וכל הציוד עליהן הוא רכוש פרטי, אך כל מה שמסביב אליהם חופשי לשימוש על-ידי כל מי שחפץ בכך. וכך, לדוגמא, אם חברה פרטית תיכרה מתכות יקרות מאסטרואיד ותחזור איתן לכדור הארץ, כלל לא ברור למי המתכות יהיו שייכות. לכן אנשי הנשיא טרמפ בשנים האחרונות עבדו קשה מאוד בכדי לעקוף את כל הצווים הללו ובעצם מושך את תכנית החלל גם להיבט כלכלי/אזרחי רחב הרבה יותר, פרסום הצו הנשיאותי שעל פי מקורות הוכן במשך שנה

59 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online