ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst G40 מדידת תאוצה עד גרם בלבד 10 משקל הרכיב הינו שנתיים אחריות במקום שנה (הבעת אמון באיכות) יש מוצרים SBG SYSTEMS לחברת נוספים, כגון: סנסורים לאלה הדורשים EKINOX דיוק גבוה ביותר (סדרת ה- ) ואף סנסורים לתחום הימי APOGEE וה- . מוצרי החברה אינם MRU & INS(( EXPORT או END USER דורשים .LICENSE למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה Computers

Motion

on

Communication

הערוצים במע' הבקרה הוא לפי דרישת הלקוח. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

תאי טמפ- לאנרגיות ESPEC מתחדשות, סולארי/רוח ! ח. בנץ משווקת מערכות לבדיקות סביבה היפנית, הטובה בעולם ESPEC של חברת עם מיגוון תאים הרחב ביותר בתחום, מבוקרים ע"י מחשב עם תוכנה ידידותית ו/ עם קבלת התראות Smartphone או ע"י בזמן אמת לנייד. סדרת התאים לבחינת מוצרים לאנרגיה מתחדשת כגון פאנלים סולאריים לכל בדיקות סביבה הנדרשות לתחום הנ"ל כגון ,Thermal Cycle Test 10.11 : Humidity Freeze Test - 10.13 10.12 שעות ב 1000 ו Damp Heat Test כולם באותו תא קומפקטי. 85°C/85% תאים נוספים מוצעים לבחינת מודולים לאנרגיית רוח. המדחסים החדישים והיעילים של קומפקטים ומאפשרים קבלת ESPEC תאים קומפקטים יחסית לגודל המודולים

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

נשאר תמיד ELLIPSE_V3 - INS הדבר הבא בתחום ה אשר מיוצגת SBG SYSTEMS חברת , בלעדית ע"י חברת איי. או. עזרא בע"מ, משדרגת את 2002 אלקטרוניקה קו מוצרים המצליח שלה –משפחת ה GPS . השדרוג כולל מקלט ELLIPSE הקונסטלציות 4 חדש הכולל תמיכה ב- GPS,BEIDOU, GALILEO,( תדרים לכל קונסטלציה. 2 ) וב- GLOASS .RTK כמו-כן יכולת קבלת אות הסדרה כוללת: )A (דגם AHRS/IMU )1 )E (דגם Externally Aided INS )2 (דגם INS with integrated GNSS )3 )N INS with integrated GNSS dual )D (דגם antenna )4 תכונות שונות של הסדרה: ROLL ב- º0.1 דיוק של לא יותר מ PITCH וב- HEADING ב- º0.2 דיוק של לא יותר מ IP68 מעטפת בתקן Hz200 אות יציאה בתדר של עד RS232, ממשקי תקשורת של RS422, CAN Bus נפח קטן הניתן להקטינו עוד יותר )OEM (גרסת יש SBG SYSTEMS לחברת מוצרים נוספים, כגון: סנסורים לאלה הדורשים דיוק גבוה ביותר (סדרת ה- ), סנסורים APOGEE וה- EKINOX

הנבחנים. לפרטים: ח. בנץ אלקטרוניקס בע"מ 08-9422-923 ben@hbentz.com www.hbentz.com

מערכות הרעדה – ציוד בדיקה חיוני לכל חברה יצרנית חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ מייבאת, מוכרת ותומכת 2002 עשורים במערכות הרעדה 2 למעלה מ- לתעשייה. תפקיד המרעד הוא לדמות את כל הרעידות שמוצר יראה בחייו החל משליחתו מהמפעל ועד/כולל פעולתו סופית ולבדוק שלא נגרם נזק למוצר שמשבית אותו. גודל המרעד ומידותיו נקבע לפי הכוח שהוא יכול להפעיל על מוצר וגודל המוצר אותו שמים על המרעד. אם המוצר גדול אפשר לחבר מאריך ראש ואם צריך הרעדות בכמה צריך ניתן לחבר שולחן אופקי למרעד. המרעדים יכולים K ומגיעים עד ל- KGF 25 לתמוך ב- . ראש המרעד KGF70 יכול לנוח בין סמ' בודדים לעשרות סמ' והשולחנות בין עשרות למטרים. למרעד נלוות מע' בקרה השולטת בו היכולה להריץ פרופילי הרעדה שונים (סינוס, ראנדום...). מס'

הדבר הבא ELLIPSE 2 MICRO- עבר מזעור INS בתחום ה אשר מיוצגת SBG SYSTEMS חברת , בלעדית ע"י חברת איי. או. עזרא בע"מ, יצאה בתהליך 2002 אלקטרוניקה מזעור לקו מוצרים שלה הנוכחי שלה ELLIPSE 2 שתחת המותג. קו המוצרים כולל: )A (דגם AHRS )1 )I (דגם IMU )2 )E (דגם Externally Aided INS )3 תכונות הסדרה: PITCH וב- ROLL ב- º0.1 דיוק של עד º0.8 של עד Heading

New-Tech Magazine l 78

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online