ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

Advertiser Index

NEW-TECH BUYERS GUIDE www.new-techguide.com NEW-TECH EVENTS www.new-techevents.com NEW-TECH EXHIBITION www.new-techevents.com NEW-TECH MAGAZINE www.new-techonline.com OPTO-TECH www.new-techevents.com PASTERNACK www.pasternack.com POWELL ELECTRONICS

43, 49

AI

11, 71

www.new-techevents.com 3D DAY 2021 www.new-techevents.com ANALOG

73

79

13, 21, 77, 86

2

www.analog.com BRADY

12,84

8

www.bradyeurope.com DIGI-KEY ELECTRONICES

50

1, 3

www.digikey.co.il ELECTRONIC PACKAGING, ELECTRO–MECHANICAL

52

9

SOLUTIONS & 3D DAY 2021 www.new-techevents.com EMBEDDED & IOT 2021 www.new-techevents.com MACHINE VISION www.new-techevents.com MAXON

4, 41

www.powell.com RADDION www.raddion.com RECOM

45

35

31

47

www.recom-power.com ROBOTICS www.new-techevents.com ROTAL

23

19, 29

www.maxongroup.com MECHATRONICS

7, 37

33

www.mechatronics.co.il MILITARY & AVIATION 2021

www.rotal.com SAMTEC

17, 85

6

www.new-techevents.com MOTION CONTROL, AUTOMATION & POWER SOLUTIONS 2022

www.samtec.com SMART FACTORY - INDISTRY 4.O

27

5, 67

www.new-techevents.com MOUSER www.mouser.com MTI ENGINEERING LTD.

www.new-techevents.com TRITECH

15

52

www.tritech.co.il ZEUS www.zeusinc.com

53, 61

10

www.mti-group.com

בימים אלה אנו מבצעים מבצע עדכון תפוצה למגזינים .2021 שנת אנא מלא פרטייך בלינק המצורף על מנת לקבל את המגזין המודפס / הדיגיטלי.

www.new-techonline.com/SUB

המגזין מופץ ללא תשלום לעובדי ענף ההיי-טק והאלקטרוניקה, התעשיות הביטחוניות, האקדמיה ומשרדי ממשלה

מנוי מותנה בהרשמה מוקדמת ובאישור החברה לאחר אימות פרטים ובהתאם לכמויות המופצות *

New-Tech Magazine l 84

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online