New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

–הפניההלא נכונה בדרך לחשיבההיצירתית ChatGPT

אשדוד SCE ד"ר עדי כץ, ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול ב

הקנדי הידוע שהמציא את המושג "הכפר הגלובלי" אמר שלכל הרחבה של המין האנושי, במיוחד הרחבות טכנולוגיות, יש השפעה של גדיעה או שינוי בהרחבה אחרת. לדוגמא כלי תחבורה מביאים אותנו במהירות ממקום למקום, אבל יוצרים זיהום סביבתי, גורמים לנו לעשות פחות פעילות גופנית ולהיות פחות בריאים. )2021 גם מיכה גודמן בספרו המצוין ( "מהפכת הקשב – העידן הדיגיטלי – השבר והתיקון" מדבר רבות על איבוד היכולות האנושיות. לפיו, טכנולוגיות חדישות הן עסקת חבילה שבה אנחנו מרוויחים מצד אחד, אך משלמים מחיר מצד שני. על כן החשש הוא שהשימוש בצ'אט ג'י פי טי, ששם דגש על התוצר, על המטרה, ומבטל את התהליך ואת הדרך, יפגע בתהליכי חשיבה גבוהים של יכולת קבלת החלטות ולפתרון בעיות לא שגרתיות. כאמור הטכנולוגיה החדשה פותרת לנו כל בעיה מבלי שנתאמץ, מייצרת עבורנו תוצרים שאנו יכולים לשפוט אותם ולהעריך את מידת ההתאמה שלהם למה אנחנו כבר לא צריכים שרצינו לקבל.

ומתחזקת על ידי אימון עם המשוב האנושי וכך גדלה היכולת שלה לעקוב אחר הנחיות ולייצר תגובות משביעות רצון. נשמע מדהים! טכנולוגיה שתחסוך לנו מאמצים קוגנטיביים, זמן רב בכל תחום, אולם אין לנו אלא לתהות האם הטכנולוגיה המתקדמת לא מובילה אותנו בדרך שגויה להתפתחות החשיבה היצירתית? מומחים רבים כבר הביעו את דברי הביקורת שלהם בספק שמעורר החידוש הטכנולוגי בשאלות האמינות והדיוק העובדתי, שאלות שמובילות למסקנה כי במצבו הנוכחי צ'אט הבינה המלאכותית יחייב את המשתמש להמשיך להפעיל את יכולות החשיבה הביקורתית. אני אומרת כי התקדמות טכנולוגית זו תחייב תשלום מחיר זה איננו שאלה של מחיר אחר, "אם?" אלא שאלה ידועה ומוכרת של "מה?" טכנולוגיות טובות לא רק פותרות בעיות ועונות על צרכים אמיתיים, הן גם יוצרות שכולנו תופעות לוואי בעיות חדשות, מעין צריכים לתת עליהן אתהדעת. רבים וטובים אמרו זאת לפני: מרשל מקלוהן, הפילוסוף

ההתקדמות הטכנולוגית סיפקה לנו אמצעים יעילים יותר ללכת

"

הסופר 1937 אחורה" כך כתב כבר ב האנגלי אלדוס הוקסלי, ונדמה שגם בימים אלו ציטוט זה נכון מתמיד. במרכז תשומת , OpenAI הלב היום ניצב הצא'טבוט של צ'אט ג'י פי טי שמעורר באופן ויראלי את היא אותה OpenAI סקרנותם של רבים. DALL · E חברה שהביאה לעולמנו את ה הידועה, שמייצרת תמונות מהנחיות טקסטואליות בתוך רגע. הנו ממשק דיאלוג טבעי (צ'אט) ChatGPT שיכול לתכנן לכם טיול של שלושה ימים בקרואטיה, לכתוב עבורכם קוד למשחק מחשב ולייצר לכם בסיס נתונים בכל תחום שתרצו. מדובר בבינה מלאכותית שבבסיסה מודל שפה, המייצרת תשובות יכולת ChatGPT לשאלות מורכבות. ל יוצאת דופן ליצור אינטראקציה בצורת דיאלוג טבעי ולספק למשתמשים תגובות שיכולות להיראות אנושיות באופן מפתיע. זוהי טכנולוגיה מהפכנית הלומדת למה משתמשים מתכוונים כשהם שואלים הולכת ChatGPT שאלה. הלמידה של

New-Tech Magazine l 28

Made with FlippingBook - Online catalogs