New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

יותר ויותר חברות גדולות וגלובליותמשתפותפעולה עםסטארטאפים (במיוחד בזמניםמאתגריםאלה)

רותי ארזי שפר

היזמים מביאים עמם יצירתיות, חדשנות וחשיבה ייחודית שיכולה לחסוך לארגונים הגדולים זמן וכסף. מרכזי חדשנות ממלאים תפקיד משמעותי בחברות ובתאגידים גדולים, בהם תהליכי עבודה הם מורכבים ומוסדרים יותר. דרך שיתוף הפעולה עם סטארטאפים, מרכז החדשנות יכול לספק לחברה תובנות לגבי הטכנולוגיות הקיימות בשוק. דבר זה יכול לקצר את הדרך של החברה לאותן טכנולוגיות ולצמצם את העלויות הכרוכות בתהליך. כתוצאה מכך, הסטארטאפ יכול לשקף פתרונות שחברות אחרות מציעות לאותה בעיה. מרכזי החדשנות בישראל לא עובדים במנותק האחד מהשני. מרכזי חדשנות של חברות שונות חולקים לעתים קרובות את הידע שלהם, במיוחד במחקר טכנולוגי לא תחרותי. דרך פגישות נטוורקינג, כנסים והפריה הדדית בתוך ארגון, ניתן לייעל תהליכים ולשפר פרויקטים. את הקשר בין חברות לסטארטאפים ניתן ליצור בשני כיוונים: האפשרות הראשונה היא כאשר נציג החברה זקוק לטכנולוגיה או למוצר מסוים ומצפה ממרכז החדשנות

כלכליות מאתגרות. כמו כן, שיתוף פעולה כזה יכול לעזור לאמץ תרבות של יצירתיות וחדשנות, שלא פעם חסרה בחברות גדולות. עבור הסטארטאפים, חברות גדולות יכולות לספק את המשאבים הנדרשים להרחבת העסק שלהם, כולל מימון וגישה ללקוחות, וזה מאפשר להם להתמקד בדיוק של המוצר. כמו כן, תקופה זו יכולה להוות עבורם הזדמנות להתארגנות ולהערכה מחדש. ברוב החברות הגורם המקשר בשיתוף הפעולה בין החברה לבין הסטארטאפ הוא מרכזי 450 מרכז החדשנות. בישראל יש כ חדשנות, שכל אחד מהם מייצג חברה גדולה וגלובלית. כל מרכז עובד במודל עסקי מעט שונה; חלקם מביאים טכנולוגיות מתקדמות לארגונים, חלקם משקיעים בסטארטאפים ואחרים רוכשים אותם. עם זאת, הרוב המוחלט של מרכזי החדשנות פועל על מנת ליצור קשרים אסטרטגיים עם האקוסיסטם המקומי של סטארטאפים וטכנולוגיות. מרכזי החדשנות הפועלים בישראל נהנים מהרוח היזמית הקיימת במדינה, כאשר אבל איך שיתוף הפעולה הזה עובד בפועל?

חברות גלובליות, בעיקר אלו שחרטו על דגלן את ערך החדשנות, יש את

ל

כל המשאבים והיכולות לגדול ולהתפתח Not טכנולוגית. הן גם זיהו מזמן כי לגישת ה- , כלומר שימוש במחקר או Invented Here בידע חיצוני לחברה, יש פוטנציאל להפחית משמעותית עלויות וזמן. לכן, הן אימצו את , Proudly Found Elsewhere האסטרטגיה של לפיה הידע והפתרונות כבר קיימים בשוק, וכל מה שצריך זה גישה אליהם. בתקופות מאתגרות, כמו התקופה שאנו מתמודדים איתה כעת, ארגונים יכולים לקדם חדשנות באמצעות שיתופי פעולה עם או Proof of Concept סטארטאפים (כמו ). שיתופי פעולה אלו Design Partnerships , כאשר שני הצדדים win - win situation הם יוצאים מורווחים. עבור התאגידים, שיתוף הפעולה מספק גישה לטכנולוגיות חדשניות ולנקודות מבט אחרות שיכולות לסייע להם להישאר תחרותיים בתקופות מאתגרות. כמו כן, זה יכול לסייע לחברות להיות מוכנות לשינויים בשוק ולאימוץ מהיר של טכנולוגיות חדשות. לעיתים, לסטארטאפים יש פתרונות חדשים שיכולים לסייע לחסוך עלויות בתקופות

New-Tech Magazine l 30

Made with FlippingBook - Online catalogs