ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

"אמון" המטבעהחדשבחזרה לעבודה

ישראל Dell ליאור פוני מנכ"ל

באירופה יוחס בין השאר לחוסר האמון הכללי של הציבור האנגלי במנהגים בעקבות מסרים מעורבים ושינויים תכופים בתקנות. המנהלים בתורם נאלצו לפרש מידע זה ולקבל החלטות משלהם לגבי חזרה לאסטרטגיות עבודה ומובילים בדרך כלל לגישות זהירות יותר, שלא לדבר כמובן על הנוחות של עבודה מהבית והעדפה הולכת וגוברת למודלים של עבודה היברידית- מספר ימים מהבית וחלק מהמשרד. למרות שזו עשויה להיות נקודה רלוונטית יותר עבור מדינותמסוימות ולאאחרות, לא ניתן לזלזל בחשיבות האמון כשאנו חווים משבר בסדר גודל כזה - במיוחד במקרה זה כאשר ההחלטה לעבוד מהבית או מהמשרד משפיעה על רווחת העובדים משפחתם והסביבה. בתוך המגיפה הזו, וכעת בגל השני והשלישי ברחבי אירופה, מנהלים חייבים לקבל לא רק החלטות קריטיות עסקיות, אלא החלטות המעוררות אמונה ביכולת העובדים לעבוד בבטחה. שום דבר כרגע אינו חשוב יותר מהבריאות והרווחה של הסובבים אותנו. בתקופות של חוסר וודאות, מערכות

הנכון בין עבודה מהבית לעבודה מהמשרד. האמון במעסיקים הוא בעל חשיבות עליונה, שכן עובדים מבקשים ביטחון. , כאשר הגל הראשון של 2020 בתחילת שנת הקורונההיכהברחבי העולם, חברותמיהרו בין לילה להעביר את כוח העבודה למשרד הביתי. זה האיץ דרמטית פרויקטים של טרנספורמציה דיגיטלית בעסקים, כאשר אומצו במהירות ותועדפו IT השקעות ב- בצורה קריטית. אך רבים מהארגונים פשוט לא היו מוכנים, וחלקם מצאו את עצמם חזרה עובדים במשרד גם כשהמגפה גברה. כשם שקצב הפצת הנגיף השתנה בין מדינות שונות בעולם, כך גם גישות הטיפול במשבר ונכונות העובדים לחזור לעבוד מהבית השתנו. באירופה לדוגמה, על פי המחקר של מורגן סטנלי, בעקבות הגל הראשון של המגיפה, כוח האדם בבריטניה דורג במקום הראשון בסירובו לחזור לעבודה במשרד. רק שליש ) מעובדי ה"צווארון הלבן" חזרו 34%( 83% למשרדים עד אמצע יולי. בהשוואה ל- באיטליה 76% אחוז מהעובדים בצרפת ו- שחזרו. הפער בין בריטניה למדינות אחרות

על מנת להחזיר את העובדים לעבודה מהמשרד, מהבית או בצורה היברידית על המנהלים בארגונים להחזיר את האמון לעובדים באמצעות אספקת נתונים ועקביות בהחלטות בישראל, כמו מדינות רבות אנו ממשיכים לנוע בשטח לא מוכר גם כשאנו נכנסים לשנה החדשה. התנאים והמציאות משתנים, אנו נכנסים ויוצאים מסגרים ועסקים מהרהרים בזהירות רבה על יכולתם לחזור לעבוד בבטחה במשרד. ככל שהמגפה מתפתחת ברחבי העולם , עם תוספת המוטציות של 2021 בשנת הנגיף יחד עם מבצע החיסונים הנרחב מתרחב תפקידם של המנהלים. תפקידם כבר לא מסתכם רק בשורת הרווח של החברה, אלא הם הפכו להיות אמונים בפעולתם ואחריותם לבריאות העובדים, בטיחותם ורווחתם. בתקופות אלה, קבלת החלטות שקולות ומקיפות חשובה מתמיד לעובדים על מנת לשמור על האמון - במיוחד כשמדובר בפתיחה ובסגירה בטוחה של מקום העבודה. לכן חיוני למצוא את האיזון

New-Tech Magazine l 28

Made with FlippingBook Learn more on our blog