ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

Analog Pre - distortion ) APD ( היא שיטה אנלוגית נוספת של APD לינאריזציה. היתרון בה הוא מורכבות APD מערכתית נמוכה יותר באופן יחסי. ה- האנלוגי RF מבצע עיוות מקדים בסיגנל ה- , DPD לפני כניסתו למסלול ההגברה. כמו ב- גם כאן מדובר בעיוות כניסה ההופכי לזה שהמגבר הספק מייצר, וכך מתקבל סיגנל נקי. לשיטה יש פוטנציאל לרוחבי סרט גבוהים כיוון שהיא אנלוגית, אבל גם כאן נדרש ניטור ודיוק חומרתי גבוה על מנת לקבל ביצועים. )מדף המספקים IC ' s ישנם כיום רכיבי ( הדורש אינטגרציה ברמת APD פתרון ומערכת הבקרה, ומספקים board design ה- פתרון טוב לסיגנלים ברוחבי סרט של עד . 100 MHz שטח הכרטיס הנוסף למימוש שיטה זו אינו משמעותי. סיכום: לינאריזציה רחבת סרט של מגברי הספק נותרה תחום מאתגר במגברי ההספק שבו נדרשים שיפורים גדולים על מנת לעמוד בביצועי תשתיות התקשורת בעתיד.

מכל השיטותשהוצגו, עיקר מאמצי הפיתוח עכב הדומיננטיות שלו DPD מתרכזים ב- בשוק וארכיטקטורת המערכת הקיימת התומכת בו. היא אולי בעלת Feed forward שיטת ה- רוחב הסרט הגדול ביותר מכולן, אבל מורכב יותר. RF דורשת תכנון חומרת RF המורכבת ותוספת החומרה למשדר ה- אינה עולה גם בקנה אחד עם ארכיטקטורת מרובת האלמנטים massive MIMO 5 G ה- ) שבה נדרש צמצום שטח המשדר 64,128( בגלל הקרבה של האלמנטים. יש לזכור, קיימת אלטרנטיבה לליניאריזציה שבה משתמשים במגברים לינאריים (ללא תוספת לינאריזציה) גבוה, back - off עם class - A העובדים ב- יהיה בנצילות הסופית trade off אבל ה- 3-5 של המגבר, אשר יכולה להיפגע פי ובכך נפסלת לשימוש ברוב היישומים. וואט נציל יכול 40 למשל מגבר הספק של 100 ובכך לצרוך כ- 40% לעבוד בנצילות של וואט. אם משתמשים במגבר לינארי (ללא 400 לינאריזציה) נקבל צריכת הספק של כ- . 10% וואט או נצילות של

על רדיון: חברת רדיון בהובלת אופיר גילת, מתמחה RF ( Board במתן שירותי פיתוח של חומרת , רדארים, 5 G ) למגוון יישומים כגון design , העברת אנרגיה IOT תקשורת לוויינית, אלחוטית, מכשור רפואי ועוד.. בהתאם לצרכי הלקוח, R & D רדיון מבצעת החל מהנדסת המערכת, תכנון מפורט ועד הבדיקות הסופיות לאחר הייצור. ניתן לקבל תמיכה גם לפרויקטים קיימים, איתור תקלות, בדיקות וניסויים. בין לקוחותינו: RADA electronics Industries , Kratos GMI , Nyxoah biomed , Corning mobile - access

אופיר גילת, מנכ"ל חברת « Raddion Innovative RF desig

Design Expertise

5/4G wireless » Communications

054-8811048 ofir.g@Raddion.com 43 Jabotinsky St. Ramat Gan

Medical Devices » Implantable electronics » Wireless energy transfer » RF medical treatments

Satellite communications

YOUR RF R&D PARTNER

IOT/M2M » BLE, WiFi links » High/low data rates Any wireless Analog HW Design

YOUR RF R&D PARTNER

35 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online