ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst מעלות, פוקוס 0.04 צלזיוס, רגישות של אלקטרוני, למחשב לעיבוד נתונים, USB תקשורת שמירת תמונות וסרטים על כרטיס זכרון, אפשרות להחלפת עדשות להגדלת טווח הראייה ועוד.... למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה Computers

Motion

Communication

) ותוכנת MRU & INS לתחום הימי ( POST ו- PPK המיועדת ל QINERTIA . מוצרי החברה אינם PROCCESING EXPORT או END USER דורשים .LICENSE למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

– חיישני SMART SENSORS תאוצה וזוית אלחוטיים הגרמנית, המיוצגת ע"י BEANAIR חברת 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ, השיקה קו חיישני תאוצה וזווית אלחוטיים. לחיישנים יכולת למדוד תאוצות (כולל גרסה נפרדת להלמים) או זוויות. החיישנים שולחים את הנתונים בצורה מטר למחשב של 650 אלחוטית עד לטווח המשתמש הסופי. ההגדרה והשליטה על החיישנים נעשית בצורה אלחוטית. החיישנים כוללים מערכת איסוף נתונים פנימית למקרה שאין אפשרות לתקשורת אלחוטית רציפה. צירים ומדידי 3 מדידי התאוצה מודדים .2 או 1 הזווית (עד G10± מדידי התאוצה מודדים עד לגרסת ההלמים) ומדידי הזווית G24± מעלות. 90± מודדים עד לחיישנים (אשר צורכים זרם נמוך ביותר) אפשרות לסוללה פנימית, סוללה חיצונית או מקור חשמל קבוע. אריזת החיישנים .IP66 הינה בתקן למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

D-300 מצלמה להדמיה תרמית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ משווקת מצלמות להדמיה תרמית מאירלנד.המצלמות SATIR של חברת יכולות לשמש בין היתר לאפליקציות הבאות: איתור תקלות עקב חימום רכיבים בכרטיסים אלקטרוניים בשלב הפיתוח היצור וההפעלה, שימושים רפואיים, שימושים בתחום התעשייה הכבדה והאנרגיה, איתור שרפות יער, איתור נזילות בתחום הכימיה, איתור נזילות בצנרת מים ועוד... D- אחד הדגמים הפופולאריים הוא ה- , מארז 3.5 . למצלמה יש מסך " 300 ,IP54 העומד בתקן מעלות 600+ ועד 20- תחום מדידה

חברת איי או עזרא אלקטרוניקה החלה לשווק תאים אקלימיים לביצוע IPX ניסויי ועוד IPX, 12 IPX 1 עד 8IPX , 4 שונים לתאים מידות שונות לבחירת הלקוח לפרטים נא לפנות ל: עזרא אברהם 039440844 , 0542299662 טלפון aoeab@bezeqint.net

Save The Date 6.10.2021

Pavilion 1, EXPO Tel Aviv | 6.10.2021 | 09:30 - 15:00 The Annual conference of 3D printings 3D-DAY

בחסות

Solutions You Can Trust Solutions You Can Trust

79 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online